2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě zákona 561/2004 Sb. § 60f  rozhodl ředitel školy o vypsání druhého kola přijímacího řízení. 

Kritéria přijetí:

Škola nekoná již písemné zkoušky. O přijetí bude rozhodovat pouze prospěch z 1.+2. pololetí 8 ročníku + 1. pololetí 9 ročníků vypočtený arimetickým průměrem těchto 3 prospěchů (zaokrouhlených běžným způsobem) a také termín podání přihlášky.

Uchazeč, který má aritmetický průměr:

1,00 obdrží 10 bodů.

od 1,01  do 1,30 obdrží 9 bodů.

od 1,31 do 1,50 obdrží 8 bodů

od 1,51 do 1,70 obdrží 7 bodů

od 1,71 do 1,90 obdrží 6 bodů

od 1,91 do 2,10 obdrží 5 bodů

od 2,11 do 2,30 obdrží 4 body

od 2,31 do 2,50 obdrží 3 body

od 2,51 do 2,70 obdrží 2 body

od 2,71 do 2,90 obdrží 1 bod

nad 2,91 obdrží uchazeč 0 bodů.

Pro přijetí musí ochazeč o studium získat alespoň 1 bod. U uchazečů se stejným bodovým ziskem rozhoduje pořadí dle podání přihlášky ke studiu, dle č.j. 

 

Počet volných míst do jednotlivých oborů:

Agropodnikání: 5 volných míst

Informační technologie: 7 volných míst

Obchodní akademie: 15 volných míst

Nábytkářství: 15 volných míst

 

Další informace: 

Je třeba odevzdat klasickou přihlášku, stejnou jako do 1.kola přijímacího řízení, potvrzenou ze ZŠ. Dále u oborů Agropodnikání a Nábytkářství je třeba doložit lékařské potvrzení o způsobilosti žáka studovat daný obor (stejné, jako v 1. kole přijímacího řízení). Po přijetí přihlášky, obdrží uchazeči dopis s informací o přidělení čísla uchazeče pro 2.kolo přijímacího řízení. Pod tímto číslem také bude oznámen výsledek přijímacího řízení.

 

Termín odevzdání přihlášky:  do 27.5.2022 (včetně)

 

Mgr. Vítězslav Kurz,

ředitel školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 497x