Důležité termíny

Období hlavních prázdnin

Úřední hodiny během hlavních prázdnin jsou každé pondělí 10-11 hod.

Dodatkové a opravné zkoušky budou v termínu od 22. srpna – 28. srpna 2019. Bližší informace jste obdrželi osobně, budou rozesílány také poštou (těm, kteří nedošli do školy).

Maturitní zkoušky – Podzim 2019. Termíny: 10. - 11. září 2019 – Praktická maturitní zkouška, 16. - 17. září 2019 – Ústní část a profilová část maturitní zkoušky (včetně obhajob AG). Bližší informace obdržíte také poštou, konkrétní čas zkoušky se upřesní až v září.


Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 8. listopadu 2018 8:00 – 15:00 hod. den otevřených dveří
  • Sobota 8. prosince 2018 8:00 – 12:00 hod. den otevřených dveří
  • Ostatní dny – individuálně na základě telefonní domluvy

Přihlášky

Do 1. března 2019 musí být na školu doručeny Vaše přihlášky.

Pozn.: potvrzení od lékaře na přihlášku je nutné pouze pro obory Agropodnikání a Nábytkářství

Termíny přijímacích zkoušek

  • 1. termín: 12. dubna 2019
  • 2. termín: 15. dubna 2019

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na:

  • 1. termín: 13. května 2019
  • 2. termín: 14. května 2019

Školní přijímací zkouška se na škole nekoná. 

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 598x