Přijímací řízení

Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení 2024/2025

Ke stažení ve formátu PDF ke stažení ZDE

 

Důležité termíny

31. 1. 2024 - nejzažší termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení 2024/2025 (viz.výše)

1. 2. - 20. 2. 2024 - termíny pro podání přihlášek (papírové, elektronické)

15. 3. - 30. 3. 2024 - rozesílání pozvánek k přijímacímu řízení

12. 4. a 15. 4. 2024 - termíny konání JPZ

29. 4. a 30. 4. 2024 - náhradní termíny pro konání JPZ

10. 5., 13. 5., 14. 5. - nahlížení do spisu (k dispozici na sekretariátu školy)

15. 5. 2024 - zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek (ve škole i na centrálním webu)

19. 5. 2024 - případné 2. kolo přijímacího řízení (pokud budou volná místa v některých oborech)

19. 5. - 24. 5. 2024 - termín pro podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení (pozor - nemůže podat uchazeč, který nekonal JPZ)

8. 6. - 12. 6. 2024 - konání školního kola přijímacího řízení (termín bude upřesněn)

18. 6., 19. 6., 20. 6. - nahlížení do spisu (k dispozici na sekretariátu školy)

21. 6. 2024 - zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

25. 6. 2024 - případné 3. kolo přijímacího řízení (bude upřesněno)

 

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 (PDF, 200 KB)

Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 editovatelná (XLSX, 27KB)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (PDF, 140 KB)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou editovatelná (XLSX, 20KB)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (PDF, 170 KB)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti editovetelný (XLSX, 20KB)

Další odkazy:

1. Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT  ZDE

2. Přístup do DIPSY, tiskopisy ke stažení, důležité termíny, pozvánky, stanovení pořadí uchazečů atd ZDE

3. Informace k podobě JPZ, testová zadání a klíč správných řešení z minulých let atd ZDE


Vysvětlení nového algoritmu příjmacího řízení na SŠ:

 

Jak vyplnit přihlášku 

 

Další obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


1. Nově si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky. Pokud byly podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, uchazeči vyplňují až 5 oborů v pořadí dle svých priorit. 

2. Do 31. 1. 2024 ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení. Kritéria naleznete v úvodu tohoto textu, v DIPSY, případně ve fyzické formě na sekretariátu školy.

3. Přihlášku je možno podat elektronicky ověřenou identitou prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DIPSY, bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu, tiskopisem, který je možno si zde (viz. dokuementy ke stažení) stáhnout. Přihlášky se podávají od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

4. Na naší škole je povinnou přílohou pouze doklad o výsledcích předchozího vzdělávání, a to vysvědčení z 8. ročníku ZŠ a pololetní vysvědčení z 9. ročníku ZŠ. Lékařské potvrzení je vyžadováno u oborů Agropodnikání a Nábytkářství. U oboru Obchodní akademie a Informační technologie vyžadováno není. Žáci studijních oborů Agropodnikání a Nábytkářství budou v souladu s platnými předpisy povinni doložit potvrzení zdravotní způsobilosti na začátku školního roku, a to před zahájením praktického vyučování.

5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení.

6. Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

7. Do výsledků přijímacího řízení se nemusí započítávat známky z předchozího vzdělávání.

8. Uchazeči budou přiřazení na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit. Správné zvolení pořadí zájmu o SŠ je nutno zvolit pečlivě. Volba tzv. jistoty by měla být až na 3. místě v pořadí priorit.

9. Zápisové lístky se už nepoužívají. 

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 23357x