Důležité termíny a informace

S odkazem na nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání si dovolujeme uchazeče o studium upozornit, že dle přílohy č. 2 tohoto nařízení je na naší škole vyžadováno lékařské potvrzení, že žák vyhoví zdravotním omezením specifickým pro příslušný obor.

Explicitně to jsou následující omezení:

Agropodnikání:

1) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

4) Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

5) Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Nábytkářství: 

1) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

2) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Obchodní akademie:

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Informační technologie:

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

 

 

Dny otevřených dveří

  • druhý čtvrtek v listopadu, tj. 9. listopadu 2023 8:00 – 15:00 hod.
  • sobota 2. prosince 2023 8:00 – 11:30 hodin
  • celý leden a únor 2024, po telefonní domluvě
  • ostatní dny – individuálně na základě telefonní domluvy

Do 31. ledna 2024 ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení na webových stránkách školy. 

Do 1. března 2024 uchazeč odevzdá vyplněný formulář přihlášky ke studiu (odkaz níže).

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 9204x