Domov mládeže

Pro dojíždějící žáky školy nabízíme možnost ubytování na domově mládeže. Ubytovaní bydlí ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích přímo v budově školy, tím odpadá povinnost docházky mezi domovem a školou.

Součástí domova je stravovací zařízení, kde se stravuje třikrát denně (snídaně, oběd, večeře.) Ve škole je také zřízen bufet, který doplňuje stravovací nabídku o další sortiment podle osobního přání.

Svůj volný čas tráví studenti nejen na pokojích, ale také ve společných prostorách – v klubovně a studovně, která nutně nemusí sloužit pouze na studování. Je vybavena výpočetní a multimediální technikou. Sledují se zde filmy, pouští hudba a pořádají  besedy.

Žáci mohou na domově mládeže využívat zařízení školy jako jsou např. učebny výpočetní techniky, počítačová laboratoř, tělocvična s posilovnou, horolezecká stěna, nebo stolní tenis. Sportovní aktivity probíhají v rámci sportovního kroužku každé úterý, nebo individuálně dle zájmu. Samozřejmostí je také bezplatné připojení k WiFi ve všech prostorech domova mládeže.

Další zajímavou činností domova jsou různé zájezdy, např. do brněnských divadel, nebo třeba  Aqualandu v Pasohlávkách aj. Na všechny tyto aktivity přispívá sdružení rodičů.

Ještě jeden nezanedbatelný fakt je třeba zdůraznit – osobní přístup vychovatelů ke každému z ubytovaných, prostředí bez anonymity. Možnost domluvy rodičů s vychovateli na individuálních podmínkách přístupu k výchově.

Přihlášky do DM jsou k dispozici k vyzvednutí na DM, sekretariátu školy, nebo ke stažení na stránkách školy.

Noví zájemci o ubytování na DM musí podat přihlášku nejpozději do 30. 6. buď osobně, poštou, nebo e-mailem a stávající ubytovaní žáci do 30. 5. osobně na DM.

Další údaje:

 • Cena ubytování:  1 300 Kč měsíc
 • Cena celodenní stravy: 116 Kč
 • Záloha na stravu 2 000,- Kč
 • Záloha celkem/měsíc 3 300,- Kč

Domov mládeže řídí svou činnost podle vnitřního řádu Domova mládeže (směrnice č. 19) Vnitřní řád DM.

souhlasné prohlášení zákonných zástupců

souhlasné prohlášení zletilý žák

Roční plán Domova mládeže Plán práce DM 23-24.

Školní vzdělávací program Domova mládeže Školní vzdělávací program DM

 

Provozní řád DM při MěSOŠ Klobouky u Brna

Režim dne DM:

 • 06:30 – 07:00 budíček
 • 06:45 – 07:00 snídaně
 • 07:30 – 07:45 snídaně
 • 07:00 – 07:40 úklid pokojů, kontrola pořádku na pokojích, odchod studentů do vyučování
 • 07:00 – 07:50 odevzdání klíče od pokoje vychovateli na vychovatelně, odchod do vyučování
 • 07:50 – 14:00 DM uzavřen
 • 11.35 – 12:05 oběd v jídelně školy
 • 14:00 – 14:30 návrat z vyučování, ohlášení se vychovateli, převzetí klíče od pokoje
 • 14:30 – 17:00 osobní volno, kroužky, samostudium, vycházky (hlásí se vychovateli ústně nebo soc.sítí)
 • 17.00 – 17.30 večeře v jídelně školy
 • 17:00 – 21:00 období klidu a tolerance (osobní volno, studijní klid, vycházky - hlásit osobně)
 • 19:30 – 21:00 studijní klid
 • 21:00 – 22:00 příprava na večerku, večerka
 • 22:00 – 06:00 noční klid
 • 14:30 – 19:30 vycházky, do 17:00 hlásí do skupiny v messengeru, po 17:00 hlásí osobně vychovateli/lce
 • 06:00-08:00 provoz koupelny dle rozpisu na dveřích koupelny, pro nezletilé platí čas do 22:00, pro 18+ do 23:00.

Režim dne DM-ubytovna, věk 18+:

 • 06:30 – 07:00 budíček
 • 06:45 – 07:00 snídaně
 • 07:30 – 07:45 snídaně
 • 07:00 – 07:40 úklid pokojů, kontrola pořádku na pokojích, odchod studentů do vyučování
 • 07:00 – 07:50 odevzdání klíče od pokoje vychovateli na vychovatelně, odchod do vyučování
 • 07:50 – 14:00 DM uzavřen
 • 11.35 – 12:05 oběd v jídelně školy
 • 14:00 – 14:30 návrat z vyučování, ohlášení se vychovateli, převzetí klíče od pokoje
 • 14:30 – 17:00 osobní volno, kroužky, samostudium, vycházky (hlásí se vychovateli soc.sítí)
 • 17.00 – 17.30 večeře v jídelně školy
 • 17:00 – 21:00 období klidu a tolerance (osobní volno, studijní klid, vycházky-hlásit osobně)
 • 19:30 – 21:00 studijní klid
 • 21:00 – 22:00 příprava na večerku, večerka
 • 22:00 – 06:00 noční klid
 • 14:30 - 21:50 vycházky, hlásí prostřednictvím messengeru
 • 06:00-07:45 provoz koupelny
 • 14:30-23:00 provoz koupelny

Bližší informace k provozu DM MěSOŠ Klobouky u Brna budou poskytnuty vychovatelem pověřeným řízením na vyžádání na: polasek.josef@sosklobouky.cz, nebo na tel. čísle 601 380 117

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 6036x