Covid 19

Pokyny pro žáky


Od 19. dubna  je možnost pro žáky 4. ročníků + vybrané žáky nižších ročníků (podle domluvy s vyučujícím se jedná o žáky, kterým hrozí propadnutí) osobní přítomnost ve škole za účelem konzultace. Jedná se o max. 6-členné skupiny osob, konzultace pak probíhá vždy v odpoledních hodinách v budově školy v určené místnosti za dodržení již dříve vyhlášeného hygienického opatření.


Průběh konzultace:


Žáci se dostaví na domluvenou hodinu (bude také viditelné ve změnách rozvrhu) před budovu školy. Žádáme žáky o přesnost příchodu na konzultace. Do budovy školy je vpustí vyučující předmětu (případně jiný pověřený pracovník školy), povinností je mít ochranu úst a nosu FFP2 (respirátor, nanorouška). Provedou desinfekci rukou a následně odcházejí do vedlejší místnosti, určené k provedení testování na přítomnost viru covid-19. Testování má na starosti dohledem vyučující, samotné testování provádějí však žáci sami. Výsledek testu je znám během 15-ti minut. V případě negativního výsledku je toto oznámeno vedení školy a může proběhnout konzultace s vyučujícím. Žáci se však nesmějí volně pohybovat po budově školy, smí navštívit pouze nejbližší toaletu (určenou pro tyto osoby) a učebnu předem určenou pro konzultace. V případě pozitivního výsledku na covid-19 je třeba okamžitě hlásit vedení školy, které poučí žáka s pozitivním testem, který následně kontaktuje svého praktického lékaře s žádosti o provedení PCR testu a je mu určena karanténa. Žáci s negativním testem se mohou účastnit konzultace, která bude probíhat pro každou skupinu max 1x týdně.

 


Pro případné dotazy prosím pište na email reditel@sosklobouky.cz

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 3350x