Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor (se souhlasem zřizovatele školy)
Na základě smluv, které jsou vždy na dobu určitou a to 1 roku. Pronajímají se pouze prostory - části objektů, které škola nemůže jiným způsobem využít. Výše poplatku za pronájem nebytových prostor je určena v každé smlouvě, která se s nájemcem podepisuje individuálně, v závislosti na velikosti prostor, vybavenosti a na tom, zda náklady na elektřinu, otop apod. se do ceny započítávají nebo si je nájemce hradí zvlášť.

Tělocvična
V případě pronájmu sálu tělocvičny TJ SOKOLEM Klobouky u Brna, kde se jedná pouze o úhradu průměrných celoročních nákladů na provoz budovy tělocvičny je stanovena pevná částka a to 400,- Kč za 1 hodinu.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 5763x