Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

 • Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s § 20 a násl. zákona 135/2020 Sb.
 • Ve společné části MZ se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.
 • Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části MZ, s výjimkou dílčích zkoušek konaných jako ústní, zajišťuje Centrum.
 • Profilovou část MZ a ústní zkoušky společné části vyhodnocuje škola.
 • V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí (MPO) a praktické zkoušky (PZ) stanoví ředitel školy náhradní způsob jejího konání a hodnocení.  Podrobnosti MPO a PZ stanoví ředitel školy formou zvláštního rozhodnutí, se kterým budou žáci seznámeni v dostatečném předstihu. Toto rozhodnutí bude také zveřejněno na školním webu. 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Bližší informace www.novamaturita.cz


Část společná (státní), povinná pro všechny obory

 • český jazyk a literatura (komplexní zkouška tj. písemná práce, didaktický test a dílčí ústní zkouška)
 • cizí jazyk (komplexní zkouška tj. písemná práce, didaktický test a dílčí ústní zkouška)
  nebo matematika (didaktický test)

Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žáci uspět u obou povinných zkoušek.

Část profilová (školní)

 

Zkoušky a předměty jsou platné pro školní rok 2020/2021 pro jarní i podzimní zkušební období. Profilová (školní) část maturitní zkoušky pro jednotlivé obory.


Agropodnikání

a) povinné zkoušky

 • Ekonomika – ústní, obsahuje části učiva z předmětu EKO
 • Zemědělské předměty – ústní, obsahuje části učiva z předmětů PRO, CHO, CHK, OCR, ROV
 • Maturitní práce s obhajobou – obsahuje části učiva PRO, CHO

b) nepovinné zkoušky

 • Biologie a ekologie – ústní, obsahuje části učiva z předmětu BIE
 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Informatika v ekonomice

a) povinné zkoušky

 • Informačně technologické předměty – ústní, obsahuje části učiva z předmětů UVT, OPS, PSÍ, HAR
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje části učiva z předmětů APS, GRA, PAL, WET

b) nepovinné zkoušky

 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Obchodní akademie

a) povinné zkoušky

 • Ekonomika – ústní, obsahuje části učiva z předmětu EKO, MAN, MAR, PRA, DAN
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje části učiva z předmětů EKO, PEK, UCE, DAN

b) nepovinné zkoušky

 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

 


Časový harmonogram pro 4. ročníky

Časový harmonogram maturitních zkoušek se bude odvíjet ode dne opětového otevření škol. Zde (dokument PDF) je představa, jak by se měl vypadat časový scénář státních maturit. Na předběžném scénáři průběhu profilové části se v současné době pracuje.

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce pro školní rok 2020/2021

18-20-M/01 Informační technologie

41-41-M/001 Agropodnikání

Literatura do konce 18. století (světová literatura):
Bible: Starý zákon
Giovanni Boccaccio: Dekameron (Příběh první, druhý, třetí)
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů
Moliére: Lakomec
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský
William Shakespeare: Romeo a Julie
Sofokles: Antigona
Sofokles: Král Oidipus
Literatura 19. století (světová literatura):
Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži
Guy de Maupassant: Kulička
Edgar Allan Poe: Povídky
Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin
Jean Arthur Rimbaud: Opilý koráb
Henryk Sienkiewicz: Quo vadis?
Lev Nikolajevič Tolstoj Anna Kareninová
Jules Verne: Dvacet tisíc mil pod mořem
Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa
Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye
Literatura 19.století (česká literatura):
Karel Havlíček Borovský: Král Lávra
Karel Jaromír Erben: Kytice
Alois Jirásek: Staré pověsti české
Karel Hynek Mácha: Máj
A. a V. Mrštíkové: Maryša
Božena Němcová: Babička
Božena Němcová: Divá Bára
Jan Neruda: Povídky malostranské
Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák
Literatura 20. a 21. století (světová literatura):
Samuel Beckett: Čekání na Godota
Truman Capote: Snídaně u Tiffanyho
Paolo Coelho: Alchymista
Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský
Umberto Eco: Jméno růže
Christiane F.: My děti ze stanice ZOO
Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby
Anne Franková: Deník
William Golding: Pán much
John Green: Hledání Aljašky
Ernst Hemingway: Stařec a moře
Franz Kafka: Proměna
Jack Kerouac: Na cestě
David Lodge: Den zkázy v Britském muzeu
George Orwell: Farma zvířat
Edgar Allan Poe: Havran
Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid
Romain Rolland: Petr a Lucie
J. K. Rowlnigová: Harry Potter a Ohnivý pohár
J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě
George Bernard Shaw: Pygmalion
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
J. D. Salinger: Kdo chytá v žitě
Andrzej Sapkowski: Zaklínač III.
John Steinbeck: O myších a lidech
William Styron: Sophiina volba
J. R. R. Tolkien: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky
John Wyndham: Den trifidů
Markus Frank Zusak: Zlodějka knih
Literatura 20. a 21. století (česká literatura):
Petr Bezruč: Slezské písně
Karel Čapek: Bílá nemoc
Karel Čapek: R.U.R.
Viktor Dyk: Krysař
František Gellner: Po nás ať přijde potopa
Václav Havel: Audience
Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky
Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále
Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku
Pavel Kohout: Hodina tance a lásky
Karel Kryl: Kníška
Milan Kundera: Směšné lásky
Květa Legátová: Jozova Hanule
Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Vítězslav Nezval: Pantomima
Vítězslav Nezval: Edison
Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník
Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma
Karel Poláček: Bylo nás pět
Jaroslav Rudiš: Potichu
Jaroslav Seifert: Na vlnách T.S.F.
Jaroslav Seifert: Maminka
Z. Svěrák/L. Smoljak: Dobytí severního pólu
Petr Šabach: Hovno hoří
Josef Škvorecký: Prima sezóna
Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch
Vladislav Vančura: Rozmarné léto
J. Voskovec/J. Werich: Balada z hadrů
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
Jiří Wolker: Těžká hodina
 

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19.století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od stejného autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 2508x