Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Pro maturanty: Dochází ke změnám ukončování vzdělání maturitních předmětů na středních školách. Více na tomto odkazu:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

 

Důležité informace:

 • Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s § 20 a násl. zákona 135/2020 Sb.
 • Ve společné části MZ se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.
 • Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části MZ, s výjimkou dílčích zkoušek konaných jako ústní, zajišťuje Centrum.
 • Profilovou část MZ a ústní zkoušky společné části vyhodnocuje škola.
 • V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí (MPO) a praktické zkoušky (PZ) stanoví ředitel školy náhradní způsob jejího konání a hodnocení.  Podrobnosti MPO a PZ stanoví ředitel školy formou zvláštního rozhodnutí, se kterým budou žáci seznámeni v dostatečném předstihu. Toto rozhodnutí bude také zveřejněno na školním webu. 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Bližší informace www.novamaturita.cz


Část společná (státní), povinná pro všechny obory

 • český jazyk a literatura (didaktický test a dílčí ústní zkouška)
 • cizí jazyk (dílčí ústní zkouška)
  nebo matematika (didaktický test)

Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žáci uspět u obou povinných zkoušek.

Část profilová (školní)

 

Zkoušky a předměty jsou platné pro školní rok 2020/2021 pro jarní i podzimní zkušební období. Profilová (školní) část maturitní zkoušky pro jednotlivé obory.


Agropodnikání

a) povinné zkoušky

 • Ekonomika – ústní, obsahuje části učiva z předmětu EKO
 • Zemědělské předměty – ústní, obsahuje části učiva z předmětů PRO, CHO, CHK, OCR, ROV
 • Maturitní práce s obhajobou – obsahuje části učiva PRO, CHO

b) nepovinné zkoušky

 • Biologie a ekologie – ústní, obsahuje části učiva z předmětu BIE
 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Informatika v ekonomice

a) povinné zkoušky

 • Informačně technologické předměty – ústní, obsahuje části učiva z předmětů UVT, OPS, PSÍ, HAR
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje části učiva z předmětů APS, GRA, PAL, WET

b) nepovinné zkoušky

 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Obchodní akademie

a) povinné zkoušky

 • Ekonomika – ústní, obsahuje části učiva z předmětu EKO, MAN, MAR, PRA, DAN
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje části učiva z předmětů EKO, PEK, UCE, DAN

b) nepovinné zkoušky

 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

 


 

Maturitní témata k ústní zkoušce z anglického jazyka

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 2901x