Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Důležité termíny 

12. května 2021 - Praktická maturitní zkouška 

24. - 26. května 2021 - Didaktické testy

7. - 12. června 2021 - Profilová část MZ (ústní část zkoušky)

 

Další relevantní termíny

30. března 2021 - rozhodnout se o dobrovolné účasti na ústní maturitní zkoušce z jazyků

31. března 2021 - od tohoto dne již nebudou žádné změny v termínech maturit.  Žáci potvrdí, že byli seznámeni s výše uvedenými termíny.

7. - 9. července 2021 - mimořádný termin pro didaktické testy MZ (pro ty, kteří by v květnovém termínu byli povinně v karanténě)

 

Důležité informace:

-Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s § 20 a násl. zákona 135/2020 Sb.
-Ve společné části MZ se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Účast  na ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a anglického jazyka je dobrovolná.
-Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části MZ, s výjimkou dílčích zkoušek konaných jako ústní, zajišťuje Centrum.
-Profilovou část MZ a ústní zkoušky společné části vyhodnocuje škola.
-V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí (MPO) a praktické zkoušky (PZ) stanoví ředitel školy náhradní způsob jejího konání a hodnocení.  Podrobnosti MPO a PZ stanoví ředitel školy formou zvláštního rozhodnutí, se kterým budou žáci seznámeni v dostatečném předstihu. Toto rozhodnutí bude také zveřejněno na školním webu. 

 

Informace ke státní části maturitní zkoušky

Pouze didaktické testy - Český jazyk + Anglický jazyk x Matematika (dle volby)

 

Informace k profilové části maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška - 12. května 2021 - pro obor Informační technologie - zredukováno na jeden den, vynechán tzv. "kancelářský balík"

Agropodnikání - ústní obhajoba maturitní práce bude zrušena, práci žáci odevzdají (v termínu, který bude stanoven) a vyhodnotí ji odborná komise, jejíž složení stanoví ředitel školy

Ústní maturitní zkouška - povinně pouze profilové předměty v týdnu od 7. června 2021

 

Bližší informace brzy zde...

 

 


 

Maturitní témata k ústní zkoušce z anglického jazyka

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 3403x