Kontakty

Údaje o škole

Název školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace
Adresa školy nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna
Telefon 519 419 211-3
Mobil ředitele a mobil zástupkyně 601 380 314, 601 380 227
E-mail reditel@sosklobouky.cz
71219978
Identifikátor zařízení 650 071 409
Součásti školy 1. střední odborná škola, IZO 0005668292. domov mládeže, IZO 110023005
3. školní jídelna, IZO 103179348
Typ organizace právnická osoba, příspěvková organizace
Bankovní spojení č.ú.1387104369/0800 (Česká spořitelna Břeclav)
Zřizovatel, IČ, email Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, PSČ 691 72, indentifikační číslo 00283258, podatelna@kloboukyubrna.eu

Vedení školy a další funkce

Funkce Jméno Email, telefon
Ředitel školy Mgr. Vítězslav Kurz reditel@sosklobouky.cz
tel. 519 419 212, mob.: 601 380 314
Zástupkyně ředitele školy Ing. Eva Šerháková Serhakova.Eva@sosklobouky.cz
mob.: 601 380 227
Vedoucí provozního úseku Libuše Vinterová Vinterova.Libuse@sosklobouky.cz
Vedoucí učitel praxe Ing. František Koráb Korab.Frantisek@sosklobouky.cz
Metodička prevence Ing. Stanislava Musilová Musilova.Stanislava@sosklobouky.cz
Výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Martina Lužová Luzova.Martina@sosklobouky.cz
Vychovatel pověřený řízením Bc. Josef Polášek Polasek.Josef@sosklobouky.cz
mob.: 601 380 117
Hospodářka školy a mzdová účetní Věra Kachnáčová Kachnacova.Vera@sosklobouky.cz
Vedoucí školní jídelny Věra Novotná Novotna.Vera@sosklobouky.cz
mob.: 601 380 129
Pedagogové
Jméno Funkce Email
Mgr. Vítězslav Kurz ředitel reditel@sosklobouky.cz
Ing. Eva Šerháková zástupkyně ředitele školy Serhakova.Eva@sosklobouky.cz
Mgr. Romana Burešová učitelka Buresova.Romana@sosklobouky.cz
Bc. Blanka Danielová učitelka Danielova.Blanka@sosklobouky.cz
Ing. Jan Grünwald učitel Grunwald.Jan@sosklobouky.cz
Ing. František Koráb učitel, vedoucí učitel praxe Korab.Frantisek@sosklobouky.cz
Petr Mikulec učitel odb. výuky mikulec.petr@sosklobouky.cz
Mgr. Lukáš Opavský učitel Opavsky.Lukas@sosklobouky.cz
Mgr. Veronika Krůzová učitelka kruzova.veronika@sosklobouky.cz
Mgr. Petr Kučera učitel Kucera.Petr@sosklobouky.cz
Mgr. Yvona Křížová, Ph.D. učitelka Krizova.Yvona@sosklobouky.cz
Ing. Petr Minařík učitel, správce Bakalářů Minarik.Petr@sosklobouky.cz
Ing. Stanislava Musilová učitelka Musilova.Stanislava@sosklobouky.cz
Ing. Vojtěch Vebr učitel Vebr.Vojtech@sosklobouky.cz
Ing. Libor Šedivý učitel, správce sítě Sedivy.Libor@sosklobouky.cz
Mgr. Veronika Krůzová učitelka kruzova.Veronika@sosklobouky.cz
Ing. Hana Šťavíková učitelka Stavikova.Hana@sosklobouky.cz
Ing. Barbora Uvírová učitelka, EVVO Uvirova.Barbora@sosklobouky.cz
Mgr. Lukáš Vávra učitel Vavra.Lukas@sosklobouky.cz
Jaroslav Vítek učitel autoškoly Vitek.Jaroslav@sosklobouky.cz
Vychovatelé (mob.: 601 380 117)
Jméno Funkce Email
Bc. Josef Polášek vychovatel pověřený řízením Polasek.Josef@sosklobouky.cz
Mgr. Lukáš Vávra vychovatel Vavra.Lukas@sosklobouky.cz
PhDr. Hana Balšínková vychovatelka Balsinkova.Hana@sosklobouky.cz 
Petra Foretníková vychovatelka foretnikova.petra@sosklobouky.cz
Pracovníci provozu
Jméno Funkce Email
Libuše Vinterová vedoucí provozu Vinterova.Libuse@sosklobouky.cz
Věra Kachnáčová hospodářka školy Kachnacova.Vera@sosklobouky.cz
Věra Novotná vedoucí školní jídelny Novotna.Vera@sosklobouky.cz
Ludmila Kretschmannová šéfkuchařka  
Blanka Gartnerová pracovnice kuchyně  
Marcela Charvátová pracovnice kuchyně  
Romana Šebestová pracovnice kuchyně  
Roman Zvonař školník – provozář Zvonar.Roman@sosklobouky.cz
Miroslav Bdinka školník – provozář  
Jana Bedřichová pracovnice provozu  
Zdena Šťastná pracovnice provozu  
Markéta Šťastná pracovnice provozu  
Vedoucí předmětových komisí
Předmětová komise Vedoucí komise Email
společenskovědních předmětů Bc. Blanka Danielová Danielova.Blanka@sosklobouky.cz
přírodovědných a zemědělských předmětů Ing. Barbora Uvírová Uvirova.Barbora@sosklobouky.cz
informatiky, matematiky a nábytkářství Ing. Libor Šedivý Sedivy.Libor@sosklobouky.czy.cz
ekonomických předmětů Ing. Hana Šťavíková Stavikova.Hana@sosklobouky.cz
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 11222x