Kontakty

Údaje o škole

Název školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace
Adresa školy nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna
Telefon 519 419 211-3
Mobil ředitele a mobil zástupkyně 601 380 314, 601 380 227
E-mail reditel@sosklobouky.cz
71219978
Identifikátor zařízení 650 071 409
Součásti školy 1. střední odborná škola, IZO 0005668292. domov mládeže, IZO 110023005
3. školní jídelna, IZO 103179348
Typ organizace právnická osoba, příspěvková organizace
Bankovní spojení č.ú.1387104369/0800 (Česká spořitelna Břeclav)
Zřizovatel, IČ, email Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, PSČ 691 72, indentifikační číslo 00283258, podatelna@kloboukyubrna.eu

Vedení školy a další funkce

Funkce Jméno Email, telefon
Ředitel školy Mgr. Vítězslav Kurz reditel@sosklobouky.cz
tel. 519 419 212, mob.: 601 380 314
Zástupkyně ředitele školy Ing. Eva Šerháková Serhakova.Eva@sosklobouky.cz
mob.: 601 380 227
Vedoucí provozního úseku Libuše Vinterová Vinterova.Libuse@sosklobouky.cz
Vedoucí učitel praxe Ing. František Koráb Korab.Frantisek@sosklobouky.cz
Metodička prevence Ing. Stanislava Musilová Musilova.Stanislava@sosklobouky.cz
Výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Dagmar Černá Cerna.Dagmar@sosklobouky.cz
Vychovatel pověřený řízením Bc. Josef Polášek Polasek.Josef@sosklobouky.cz
mob.: 601 380 117
Hospodářka školy a mzdová účetní Věra Kachnáčová Kachnacova.Vera@sosklobouky.cz
Vedoucí školní jídelny Věra Novotná Novotna.Vera@sosklobouky.cz
mob.: 601 380 129
Pedagogové
Jméno Funkce Email
Mgr. Vítězslav Kurz ředitel školy reditel@sosklobouky.cz
Ing. Eva Šerháková zástupkyně ředitele školy Serhakova.Eva@sosklobouky.cz
Mgr. Silvie Bečvářová učitelka Becvarova.Silvie@sosklobouky.cz
Ing. Lenka Běloušková učitelka Belouskova.Lenka@sosklobouky.cz
Mgr. Romana Burešová učitelka Buresova.Romana@sosklobouky.cz
Mgr. Dagmar Černá učitelka Cerna.Dagmar@sosklobouky.cz
Mgr. Blanka Danielová učitelka Danielova.Blanka@sosklobouky.cz
Ing. Denisa Defeldová učitelka Defeldova.Denisa@sosklobouky.cz
Ing. Jiří Drybčák učitel Drybcak.Jiri@sosklobouky.cz
Ing. Jan Grünwald správce Bakalářů Grunwald.Jan@sosklobouky.cz
Ing. František Koráb učitel, vedoucí učitel praxe Korab.Frantisek@sosklobouky.cz
Mgr. Veronika Krůzová učitelka Kruzova.Veronika@sosklobouky.cz
Mgr. Yvona Křížová, Ph.D. učitelka Krizova.Yvona@sosklobouky.cz
Mgr. Petr Kučera učitel Kucera.Petr@sosklobouky.cz
Petr Mikulec učitel odb. výuky Mikulec.Petr@sosklobouky.cz
Ing. Petr Minařík učitel Minarik.Petr@sosklobouky.cz
Ing. Stanislava Musilová učitelka Musilova.Stanislava@sosklobouky.cz
Mgr. Lukáš Opavský učitel Opavsky.Lukas@sosklobouky.cz
Ing. Libor Šedivý učitel, správce sítě Sedivy.Libor@sosklobouky.cz
Ing. Hana Šťavíková učitelka Stavikova.Hana@sosklobouky.cz
Ing. Barbora Uvírová učitelka, EVVO Uvirova.Barbora@sosklobouky.cz
Mgr. Lukáš Vávra učitel Vavra.Lukas@sosklobouky.cz
Ing. Vojtěch Vebr učitel Vebr.Vojtech@sosklobouky.cz
Jaroslav Vítek učitel odb. výuky Vitek.Jaroslav@sosklobouky.cz
Mgr. Jakub Volek učitel Volek.Jakub@sosklobouky.cz
Radim Ondrůj učitel odb. výuky Radim.Ondruj@sosklobouky.cz
Vychovatelé (mob.: 601 380 117)
Jméno Funkce Email
Bc. Josef Polášek vychovatel pověřený řízením Polasek.Josef@sosklobouky.cz
Mgr. Lukáš Vávra vychovatel Vavra.Lukas@sosklobouky.cz
PhDr. Hana Balšínková vychovatelka Balsinkova.Hana@sosklobouky.cz 
Petra Foretníková vychovatelka foretnikova.petra@sosklobouky.cz
Pracovníci provozu
Jméno Funkce Email
Libuše Vinterová vedoucí provozu Vinterova.Libuse@sosklobouky.cz
Věra Kachnáčová hospodářka školy Kachnacova.Vera@sosklobouky.cz
Věra Novotná vedoucí školní jídelny Novotna.Vera@sosklobouky.cz
Hana Háčková administrativní pracovnice  
Zuzana Škodová šéfkuchařka  
Marcela Charvátová pracovnice kuchyně  
Stanislava Krausová pracovnice kuchyně  
Ludmila Kretschmannová pracovnice kuchyně  
Roman Zvonař školník – provozář  
Miroslav Bdinka školník – provozář  
Jana Bedřichová pracovnice provozu  
Zdena Šťastná pracovnice provozu  
Markéta Šťastná pracovnice provozu  
Vedoucí předmětových komisí
Předmětová komise Vedoucí komise Email
společenskovědních předmětů Mgr. Blanka Danielová Danielova.Blanka@sosklobouky.cz
matematiky a nábytkářství Mgr. Petr Kučera Kucera.Petr@sosklobouky.cz
přírodovědných a zemědělských předmětů Ing. Barbora Uvírová Uvirova.Barbora@sosklobouky.cz
informatiky Ing. Libor Šedivý Sedivy.Libor@sosklobouky.czy.cz
ekonomických předmětů Ing. Hana Šťavíková Stavikova.Hana@sosklobouky.cz
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 20988x