Technické vybavení

Školní WiFi síť

V roce 2015 proběhla v rámci projektu Didaktika pro Kyberprostor mimo jiné i kompletní rekonstrukce školní WiFi. Po celém areálu školy bylo rozmístěno 13 duálních access pointů tak, aby byly spolehlivě pokryty všechny školní budovy, včetně internátu. Access pointy pracují na frekvenci 2,4 i 5 GHz a nabízejí komunikační standardy 802.11a, 802.11g a 802.11n. Byly vytvořeny dvě sítě, jedna pro zaměstnance, druhá pro žáky. Všichni se k WiFi přihlašují vlastním jménem a heslem, které je shodné s přihlašovacími údaji ke školním počítačům v doméně. Přihlašování se na různých zařízeních liší, s tím si jistě poradíte sami. Pokud by byl problém s přihlášením, zkuste v konfiguraci připojení vybrat ověřovací protokol MS CHAP v2.

Přístup k internetu je nyní téměř bez omezení a pro žáky zdarma i pro jejich osobní prostředky. Pokud budou od učitelů, případně rodičů, stížnosti na používání mobilů, tabletů a notebooků ve vyučování, bude internet omezen.

Vybavení kmenových učeben

Škola je nadstandardně vybavena výpočetní technikou. Všechny učebny i kabinety učitelů jsou vybaveny počítačem a propojeny sítí. Počítače jsou využívány pro vedení elektronické třídní knihy a další školní agendy, pro přístup na internet nebo spouštění výukových aplikací. Všechny učebny jsou též vybaveny dataprojektorem a ve většině případů i interaktivní tabulí. To umožňuje všem vyučujícím průběžně modernizovat výuku, zvyšovat názornost, zapojovat nové výukové programy.

Vybavení učeben IT

Na škole najdeme 4 učebny informačních technologií, ve kterých je umístěno 33 + 24 + 24 + 16 počítačů, laboratoř hardware a sítí a dále laboratoř robotiky. Dvě učebny byly nedávno modernizovány a v nitru jejich počítačů pracuje procesor intel core i5, 8 nebo 16 GB RAM a velice rychlý SSD disk. Tato konfigurace umožňuje žákům pohodlně  pracovat s virtuálními počítači, multimédii nebo vývojovými prostředími. V ostatních počítačích je vždy minimálně dvoujádrový procesor, 3GB RAM a v mnohých i SSD disk. V laboratořích navíc najdeme řadu síťových prvků jako jsou switche, routery, access pointy, IP kamery, síťová úložiště, tiskový server, VoIP telefony a další vybavení nutné pro osvojení znalostí a dovedností z oblastí sítí, hardware, případně robotiky.

Vybavenost ostatními učebními pomůckami

Na škole je také vysoká vybavenost ostatními učebními pomůckami a využíváním výpočetní techniky pro názornost výuky. Máme vybavené odborné učebny pro přírodovědné předměty, specializované jazykové učebny. Nejnověji jsme s podporou zřizovatele a Jihomoravského kraje pořídili pro vlastní výuku a výuku autoškoly, která vede u oboru Agropodnikání ke získání řidičského průkazu na osobní automobil i traktor zdarma, nový zahraniční výrobek s nejnovějšími technologiemi – traktor rakouské výroby STEYER.

Ostatní vybavenost

V letošním roce škola dokončila obnovu veškerého školního nábytku sloužícího žákům ve výuce. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny moderními lavicemi oranžové barvy. V jedné učebně si žáci mohou vyzkoušet i samostatné sezení v lavicích pro jednotlivce. Především žákům jsou určeny další služby – nejenom ubytování na domově mládeže, stravování a občerstvení (bufet, automat na nápoje), dále mohou využívat klubovnu, studovnu s knihovnou a třeba posilovnou. Budovy areálu školy jsou vnitřně propojené, zateplené. V roce 2015 proběhla velká rekonstrukce za cca 40 miliónů korun.

Přístup do budov školy

Školní budovy jsou z důvodu bezpečnosti žáků zvenku trvale uzamčené. Vchodové dveře se otevřou oprávněným osobám v povolené časy po sejmutí a kontrole otisku prstu. Zaměstnanci mají povolen přístup kdykoliv, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Žáci mohou dveře otevřít ve dnech, kdy probíhá výuka v době od 6:45 do 15:00 hodin. Žáci domova mládeže mají povolen vstup v NE od 19:00 do 21:00; PO, ÚT, ČT od 6:45 do 19:30 hod; ST od 6:45 do 21:00 hod; PÁ od 6:45 do 15:00. Plnoletí žáci na DM mají povolen příchod až do 21:30 hodin. Mimo uvedené hodiny je nutno zazvonit na sekretariát nebo na vychovatele.

Otevření dveří zevnitř je možné kdykoli a kýmkoli, jak to vyžadují požární pravidla.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 5763x