Europass

Europass

- Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním
odborném vzdělání, což je ve vašem případě vysvědčení o maturitní
zkoušce. Vydává jej pro jednotlivé školy Národní pedagogický institut. Naše
škola jej vydává od roku 2012. Původně jsme Dodatek přikládali k maturitnímu
vysvědčení při slavnostním předávání. Od letošního roku NPI umožňuje
dokument ukládat na webové stránky škol, kde si ho absolventi příslušného
školního roku mohou stáhnout a vytisknout podle potřeby.

- Dodatek neobsahuje jméno žáka a známky, ale obecně slovně
popisuje získané vědomosti a dovednosti a možné profesní uplatnění po
ukončení studia daného oboru. Slouží tedy pouze jako příloha k maturitnímu
vysvědčení.

- Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací
(EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci v ČR
s jiným vzdělávacím systémem v Evropě. 

- Dodatek můžete použít v případech, kdy budete chtít pracovat či studovat
v zahraničí, či u nás v zahraniční firmě.
- Každý studijní obor naší školy má uložen tento dokument v anglické a české
verzi, takže jej můžete případně použít i pro české zaměstnavatele.
- Dodatek pro letošní absolventy bude na stránkách školy umístěn do konce
května příštího roku. V případě zájmu je tedy třeba si jej do této doby
stáhnout, protože potom bude nahrazen Dodatkem pro absolventy školního
roku 2023/2024.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 236x