3. kolo přijímacího řízení

Na základě zákona 561/2004 Sb. § 60f  rozhodl ředitel školy o vypsání třetího kola přijímacího řízení. Termín odevzdání přihlášky:  do 27. června 2019. Termín konání přijímacího řízení: 28. června 2019.

Termín konání přijímací zkoušky: nekoná se, podmínkám přijímacího řízení vyhoví všichni uchazeči, kteří vykonali jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole a nebyli přijati ke studiu na jiné škole.

Počet přijímaných uchazečů je pro jednotlivé obory:

  • 41-41-M/01 Agropodnikání – 1 volné místo
  • 18-20-M/01 Informační technologie – 1 volné místo
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie – 1 volné místo
  • 33-41-L/01 Nábytkářství – 2 volná místa

Výsledky přijímacího řízení budou opět zveřejněny na internetových stránkách školy mesos.cz a vyvěšeny na úřední desce ve vestibulu školy v pátek 28. června 2019 v dopoledních hodinách.

Místo jmen uchazečů v nich budou uvedena jejich registrační čísla, které obdrží v okamžiku odevzdání přihlášky. Zveřejněním seznamu přijatých žáků se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Také pro třetí kolo přijímacího řízení platí, že lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Odevzdáním zápisového lísku uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Městské střední odborné škole Klobouky u Brna, příspěvková organizace.

Přihlášku můžete stáhnout ZDE

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1260x