Informace k distanční výuce

Z důvodu mimořádného opatření Krajské hygienické stanice JMK ze dne 1. 10. 2020 byla s učinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

Škola tímto (s odkazem na Školní řád - Dodatek č.1 – Distanční výuka) přechází na výuku podle upraveného rozvrhu. Rozvrh hodin bude zveřejňován předem ve změnách rozvrhu a v systému Bakaláři.

Praktická výuka oboru Nábytkářství a Agropodnikání je realizována standardním způsobem, žáci v tyto dny nemají on-line výuku v dopoledních hodinách.

Všichni žáci jsou povinni se distanční výuky zúčastnit, případné omluvy z distanční výuky řešte způsobem, předepsaným školním řádem.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 930x