Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin. Vstup do budovy bude umožněn o půl hodiny dříve. Ubytování žáků na DM bude probíhat v ranních hodinách, po domluvě s vedoucím DM.

Podle aktuálně platného nařízení vlády není nezbytně nutné nosit roušku ve škole, záleží však na osobním zvážení každého jednotlivce. Ve všech prostorách školy jsou nastavena hygienická opatření proti šíření viru COVID 19. V při vstupu do budovy školy prosím použijte vždy desinfekci rukou, stejně tak při příchodu do školní jídelny. První školní den stačí sebou vzít psací potřeby, poznámkový blok (sešit) a přezůvky.

Žáci prvních ročníků (a jejich případný doprovod)

Vstup do budovy školy je z důvodu školy omezen pouze na žáky, doprovod požádáme nezdržovat se v prostorách školy, vyjma situací a důvodů, které jsou nezbytné (i pro tyto případy prosím o dodržování hygienických opatření, netvořit větší skupiny a používání desinfekčních prostředků, vzdálenosti mezi druhými osobami)


Úvodní schůzka s TU bude krátká, cca 30-45 minut. Žáci se dozví základní informace, budou seznámeni se školním řádem, obdrží klíče od šatní skříňky (záloha 100,-) +je možno domluvit stravování ve školní jídelně (záloha 100,- na čip + vklad stravného) – kancelář vedoucí školního stravování je ve dvoře.


Je potřeba si nachystat aktuální kontaktní údaje! Jak na žáky, tak na zákonné zástupce. Schůzka pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku proběhne 15. září 2020 v 17. hodin. Na schůzkách se dozvíte vše potřebné, účast je žádoucí – z důvodu hygieny bude žádoucí, aby za každého žáka přišel jeden zákonný zástupce (maximálně 2, budeme pravděpodobně ověřovat počty osob, abychom mohli včas zajistit prostory a další hygienické podmínky, aby tato žádoucí schůzka mohla být realizována. V některých školách je zcela zrušena. Vzhledem k tomu, že se rodiče dozví zásadní informace a mají možnost se na spoustu věcí zeptat ji naše škola rušit prozatím nechce, spíše chceme zajistit maximum opatření pro realizaci takové schůzky, abychom zároveň chránili zdraví a bezpečí nás všech).

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1124x