Důležitá informace pro rodiče a žáky

Vzhledem k mimořádnému opatření MZDR č.j.10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 je s účinností ode dne 11.3.2020 zakázána přítomnost žáků ve škole.

Z tohoto důvodu je do odvolání přerušena výuka na naší škole. Toto opatření je vydáno na dobu neurčitou, nelze tudíž předpokládat datum opětovného zahájení výuky.

O bližším vývoji situace Vás budeme průběžně informovat zde na webových stránkách školy. Pro žáky 4. ročníků, kterým tato situace značně komplikuje přípravu na maturitní zkoušku, budeme v nadcházejících dnech v kontaktu alespoň dálkovou formou přípravy na MZ.

Provoz školy zatím v ostatním zůstává beze změn a do další aktualizace této informace funguje i školní jídelna pro cizí strávníky a zaměstnance školy, kteří se i nadále budou nacházet na pracovišti, kde jim bude přidělena náhradní práce.

Mgr. Vítězslav Kurz
ředitel školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1871x