Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a zaměstnancům školy třídit elektroodpad a baterie

Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporuje správné ekologické chování a cítění našich žáků.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou všichni jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v přízemí školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu, který se do sběrného boxu nevejde.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Certifikát Zelená škola

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 3057x