MěSOŠ Komunita

Název MěSOŠ Komunita nese náš letošní projekt na prevenci patologických jevů, který můžeme realizovat díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje: Preventivní programy škol v roce 2023. Bez těchto finančních prostředků by některé důležité aktivity nemohly být

realizovány, např. Anonymní screening prvního a druhého ročníku všech oborů na závislostní chování ať už jsou to návykové látky nebo

trávení času u digitálních her a na sociálních sítích. Další realizované jsou besedy na téma Návykové látky a psychohygiena nebo Kyberšikana, které bychom bez projektu nemohli realizovat v tak velkém rozsahu. Nechyběl ani adaptační kurz, který je díky projektu pro žáky finančně dostupnější.

Jsme malá škola a našim cílem je, aby si všichni vzájemně pomáhali, žák žákovi, učitel žákovi, žák učiteli, učitel učiteli. Trávíme společně spoustu svého času, který je pro každého z nás velmi drahý, ať už si to někdo uvědomuje nebo ne. Proto je nutné, abychom fungovali jako jeden celek, jako komunita se společným zájmem, na kterou může být město Klobouky u Brna hrdé.

Máme společný prostor, ve kterém se potkáváme a snažíme se o slušné a fér jednání. Jsme jeden tým, který jde za svým cílem, což je vzájemná soudržnost a fungování žáků napříč ročníky a obory. Tzn. říct drogám ne a vědět, že za mnou stojí spousta lidí, kteří to cítí stejně. Říct ne, když někdo někomu ubližuje a vědět, že jsou tu lidé, kteří pomůžou. Mít dostatek sil, umět říct ne, když někdo píše na sociálních sítích nepravdy a pomluvy o komkoli z mého prostředí. Být součástí něčeho, co mi dává pocit bezpečí a jasný směr. A právě toto jsme my = MěSOŠ Komunita.

 

Text, foto: Ing. Barbora Uvírová

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 204x