Náhradní způsob konání maturitní práce a její obhajoba

Rozhodnutí ředitele školy o náhradním způsobu konání maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky.

S odkazem na § 26 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 stanovuji náhradní způsob konání maturitní práce a její obhajobu před zkušební komisí a praktické zkoušky takto:

41-41-M/01 – Agropodnikání

Maturitní práce probíhá dle § 15 Vyhlášky č.1 77/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou,v platném znění s následující změnou:

Termín odevzdání: 25. května 2020

Témata a obsah maturitních prací: Zůstává zachován, nutnou součástí práce je také odevzdaná prezentace v elektronické formě (dop. PowerPoint)

Místo odevzdání: Písemné, případně elektronické (pokud jste doposud neodevzdali). Odevzdáváte svému vedoucímu maturitní práce Ing. Uvírová, Ing. Koráb.

Způsob hodnocení: Obhajoba práce se konat nebude, známka bude stanovena maturitní komisí na základě jejího posouzení a na základě návrhu vedoucího práce a oponenta. Nahrazuje ji však zmíněná prezentace, která se stává nutnou součástí maturitní práce a jejího hodnocení (ke kvalitě a obsahu prezentace bude přihlédnuto při stanovení výsledné známky).


18-20-M/01 – Informační technologie

Praktická maturitní zkouška probíhá dle § 18 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách s maturitní zkouškou, v platném znění s následující změnou:

Termín zkoušky: 27. května 2020 (pouze jeden den!)

Témata a obsah praktické MZ:

  1. Programováni – 50b.
  2. Databáze - 50b.
  3. Webové technologie a grafika- 50b

Z obsahu je vyřazen kancelářský balík.

Začátek zkoušky: 8.00 hod probíhá losování a po úvodní administraci začne samotná zkouška, která bude trvat 270 minut.

Způsob hodnocení: Z důvodů vyřazení kancelářského balíku se sníží maximální počet bodů na 150 b. Bodové hodnocení pro jednotlivé známky bude alikvotně přepočítáno např. Pro úspěšné složení zkoušky s hodnocením alespoň „dostatečný“ je opět třeba získat nejméně 40 % což je nyní 60 b. (původně 80 b.) Není zavedena minimální hranice počtu bodů pro jednotlivé části zkoušky, bodový součet bude jediným kritériem (dříve bylo nutno získat alespoň nějaké body z každé části, toto odpadá).

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1607x