Oznámení pro žáky 1. - 3. ročníků

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost ve škole i žákům nižších ročníků a to za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin.

Hlavní vzdělávací aktivitou však bude i nadále pro tyto žáky vzdělávání na dálku a to až do 30. června 2020.

Žáci dálkovým způsobem domlouvají, na základě návrhu vyučujících, termíny své osobní přítomnosti ve škole. Vyučující navrhne termín (konzultace, socializační aktivity) žákům, spolu se domluví a takto domluvený termín je sdělen ředitelství školy, který se po odsouhlasení stává závazným pro všechny zúčastněné. Totéž se týká třídnických hodin. S ohledem na občasný a krátkodobý charakter těchto aktivit nemusí být skupiny žáků neměnné a je možné v jeden den domluvit s více vyučujícími (v jiném čase). Vyučující mohou tímto způsobem domluvit také přezkoušení žáků za osobní účasti ve škole.

Všechny zúčastněné upozorňuji na skutečnost, že v termínech jednotných přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek nebude z organizačních důvodů možné tyto aktivity zabezpečit v prostorách školy. Jedná se o termíny 8.6. (JPZK), 15.6, 16.6.,17.6. (ÚMZK). Vyjma tyto termíny je možné vševýše uvedené a to ovšem za předpokladu, že žáci budou dodržovat veškerá hygienická opatření stanovená ředitelem školy a bude odevzdáno čestné prohlášení o bezinfekčnosti při první návštěvě na těchto aktivitách. Při nesplnění těchto podmínek nebude umožněn vstup žákům do budovy školy.

Závěrem jedna poznámka: Vzhledem k tomu, že někteří žáci neprojevují dostatečnou aktivitu během dálkového způsoby výuky, důsledně apeluji na obousměrnou komunikaci žáků se školou, aby se snížilo množství komisionálních zkoušek (z důvodu nedostatku známek atd.) na minimum. Upozorňuji závěrem, že je možné (na rozdíl od žáků 4. ročníku) hodnotit žáky stupněm „nedostatečně“ či „neklasifikován“.

Mgr. Vítězslav Kurz, v.r.
ředitel školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1040x