Plán praxí pro školní rok 2018-2019

Součástí výuky na MěSOŠ Klobouky u Brna je také praxe žáků školy, která je důležitá pro jejich budoucí povolání. Naše škola nabízí praxi studentům u prověřených partnerů, u kterých je záruka budoucího přínosu.

Praxe v jednotlivých oborech a ročnících je uskutečňována následovně:

Plán předmětu praxe pro školní rok 2018 – 2019

Praxe studentů oboru Agropodnikání

  • Studijní obor: 41 – 41 – M / 001
  • Rozsah předmětu praxe: Ročník 1. 2. 3. 4.

Učební praxe rozvrhová

V hodinách za týden 1 – 1 1

Učební praxe – – 3 –

(blok v týdnech)

Odborná zemědělská 2 2 2 1

praxe(blok v týdnech)

Odborná zemědělská 1 2 1 1

praxe(individuální)

Rozsah předmětu praxe a témata praxe jsou stanovena podle osnov praxe – dok. z 9.8.2000

Čj. 25057/2000 – 23

Ročník A1:

Odborná zemědělská praxe: / délka praxe 2 týdny /

Místo praxe : Agro Monet Moutnice ,Vinařství Valihrach ,

Zemědělské právní subjekty v regionu školy

Studenti budou vykonávat praxi společně pod stálým pedagogickým dozorem.

Pedagogický dozor určí škola.

Termín praxe: 10.6. – 21.6.2019

Náplň praxe: Ošetřování porostů za vegetace.

Ročník A2:

Odborná zemědělská praxe: / délka praxe 2 týdny /

Místo praxe : Agro Monet Moutnice,Vinařství Valihrach, případně jiné zemědělské právní subjekty na základě řádně uzavřené smlouvy.

Studenti budou vykonávat praxi společně pod stálým pedagogickým dozorem, dozor určí škola.

Termín praxe: 10.6. – 21.6.2019

Náplň praxe: Ošetřování porostů za vegetace.

Ročník A3:

Učební praxe bloková: / délka praxe 3 týdny /

Termín praxe : 1. týden 12.9. – 14.9.2018, 24. – 25.9.2018

Vyučující Ing. F. Koráb a učitelé MěSOŠ

2. týden 18.3. – 22.3.2019

Vyučující Ing. F. Koráb , Ing. J. Zelinka

3. týden 13.5. – 17.5.2019

Vyučující Ing. F. Koráb , Ing. J. Zelinka

Místo praxe: Pozemky , stáje a provozy zemědělských právních subjektů

ROŽIVA Kašnice a.s. Agro Monet Moutnice, ZEMOS Velké Němčice

ZEČI Boleradice , Jezdecká škola Uherčice

Náplň praxe : Dle učebních osnov předmětu praxe.

Odborná zemědělská praxe (individuálně na podnicích):

Studenti budou praxi vykonávat jako individuální provozní praxi ve vybraných zemědělských právních subjektech na základě písemné smlouvy mezi MěSOŠ Klobouky a podnikem.

Termín praxe: 10.6. – 21.6.2019 /2 týdny /

Náplň praxe: Organizace a řízení letních prací v zemědělském podniku.

Ročník A4:

Provozní praxe ekonomická/odborná/: / rozsah 1 týden /

Termín praxe : 7.5. – 11.5.2018

Jedná se o ekonomickou praxi se zaměřením na provedení rozboru hospodaření zemědělského právního subjektu na úseku RV a ŽV. Student vypracuje samostatnou odbornou práci dle zadané osnovy od vyučujícího ekonomických předmětů. Práce bude obsahovat:

– charakteristiku podniku

  • rozbor hlavních ukazatelů hospodářské činnosti

  • výhled hospodaření pro příští rok

  • vlastní zhodnocení úrovně podniku

Místo praxe: Jednotlivé vybrané podniky na základě individuálně uzavřené smlouvy

Pedagogický dozor: Odborní učitelé praxe a vyučující ekonomických předmětů

Odborná zemědělská praxe individuální:

Místo praxe:

Pracoviště: Agro Monet Moutnice a.s.

ROŽIVA Kašnice a.s.

Jezdecká škola Uherčice

Pozemky , stáje a provozy zemědělských právních subjektů se kterými má MěSOŠ Klobouky uzavřenou smlouvu

.

Náplň práce:

1. ročník – nácvik základních dovedností v RV a ŽV

– základní dovednosti při ošetřování telat a mladého skotu

  • práce při ošetřování polních plodin

– péče o pracovní prostředí

– zjišťování meteorologických prvků

2. ročník – práce při ošetřování a krmení jednotlivých kategorií skotu prasat, obsluha

stájové mechanizace, péče o pracovní prostředí.

– práce s malou mechanizací při pěstování rostlin

– příprava mechanizačních prostředků k práci , údržba a čištění

– systematické sledování meteorologických prvků

3. a 4.ročník – organizační a řídící práce v provozu

– práce na sekretariátu školy

– vedení základní evidence včetně mzdové

– využití výpočetní techniky v provozu

Kontrola a hodnocení individuální praxe:

Každý student je povinen vést deník individuální praxe. Zápis v deníku praxe vyhodnocuje vyučující ihned po skončení praxe.

Kontrolu průběhu praxe zajistí Ing.František Koráb.

 

Praxe studentů oboru Obchodní akademie.

Studijní obor : 63-41-M/004

1. ročník OA – bez praxe

2. ročník OA – bez praxe

4.ročník OA – Cvičná kancelář:

Praktická výuka pro celý rok.

Praxe (učební):

Termín praxe: 23.4. – 26.4.a 29.4. 2019 /může být upřesněno dle stát.maturit/

Místo praxe: Učebny MěSOŠ Klobouky

Praxe studentů oboru Informatika v ekonomice

Studijní obor: 63-41-M/040

  1. ročník IE – bez praxe

  2. ročník IE:

Praxe provozní v podnicích:

Termín praxe: 10.6. -21.6.2019(2 týdny)

Místo praxe : Vybrané podniky se kterými bude uzavřena smlouva

Odborný dozor: Učitelé VYT. V průběhu praxe studenti zpracují odbornou práci dle . pokynů vyučujících VYT. Hodnocení praxe proběhne při veřejné

prezentaci odborné práce.

Kontrola praxe: Ing. Libor Šedivý

3 ročník IE:

Praxe provozní v podnicích:

Termín praxe : 13.5. – 24.5.2019(2týdny)

Odborný dozor: Učitelé VYT. V průběhu praxe studenti zpracují odbornou práci dle . pokynů vyučujících VYT. Hodnocení praxe proběhne při veřejné

prezentaci odborné práce.

Místo praxe : Vybrané podniky se kterými bude uzavřena smlouva.

Kontrola praxe: Ing. Libor Šedivý

4. ročník IE: Učební praxe –termín: 23.4.-26.4.a 29.4.2019 /může být upřesněno dle st.maturit/.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výuce praxe

Všichni vyučující praxe jsou povinni před zahájením výuky provést poučení studentů o BOZP, zodpovídají za správné ustrojení a vybavení ochrannými pomůckami, zodpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů po celou dobu praxe. Při výuce mimo prostory školy musí mít sebou vyučující příruční lékárničku.

Mgr. Vítězslav Kurz                                               Ing. František Koráb

ředitel školy                                                            vedoucí učitel praxe

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1323x