Prosincové dny volna

Na základě opatření MSMT-45767/2020-1 jsou ve dnech 21. - 22. prosince 2020 stanoveny dny volna, s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 0.00 hod do 23. prosince 2020 do 23:59 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. V tomto období se dále zakazuje poskytování ubytování na DM.

Vánoční prázdniny, které na tyto volné dny navazují, končí dnem 3. ledna 2021. Tedy opětovné zahájení výuky bude 4. ledna 2021. Vzhledem k vývoji epidemie v současné době se dá předpokládat opětovné zahájení distanční výuky. Důrazně upozorňuji, že o této skutečnosti však dosud nebylo rozhodnuto, proto žádám všechny žáky, aby sledovali průběžně webové stránky a řídili se jejich obsahem a stanoveným rozvrhem. Informaci o podobě výuky (prezenční nebo distanční) umístíme na webové stránky školy ihned, jakmile bude v této věci rozhodnuto nadřízenými orgány.

Přeji šťastné prožití vánočních svátků a přeji hodně zdraví do Nového roku 2021!

Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel školy

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 730x