S odstupem jednoho století…

Odborná škola hospodářská má synům rolníků dáti tolik odborného vzdělání, aby později jako samostatní hospodáři mohli své hospodářství řádně vésti, účelně spravovati a ve veřejném životě platně působiti.

To jsou slova prvního ředitele školy profesora Vladislava Hamříka a ani dnes neztrácejí na významu. Stoletá historie ukázala, že založením této školy byl   pokrokový počin, který vždy  měl a  má svoje opodstatnění.

Sedmnáctý leden 1921 je datum, kterým se začíná psát historie  kloboucké Městské střední odborné školy. Je to dlouhá doba nejen na jeden lidský život, ale i pro střední školu na malém městě. Pamětníci jejího založení už nejsou mezi námi, a tak se o tom, jaká byla tehdy doba, dozvídáme jen z několika dokumentů a fotografii. Předcházelo mu velké úsilí pokrokových občanů na Kloboucku                 i tehdejších představitelů obce, jak se uvádí v publikacích a sbornících, vydaných u příležitosti 50. a  70. výročí založení této školy. Významnou osobností ředitele školy byl Ing. Josef Morava, který zde zanechal výraznou stopu jak ve vzdělávacím procesu tak i samotném rozvoji školy. Proto se vedení školy s podporou města rozhodlo instalovat na budově školy Pamětní desku věnovanou osobnosti Ing. Josefa Moravy.

Dnešní Městská střední odborná škola jako pokračovatelka historie  zaznamenala již řadu výrazných změn. Vedle stávajícího  zemědělského studijního oboru se na škole vyučuje obor obchodní akademie, informační technologie a operátor nábytkářské výroby-nábytkář. Úsilím vedení školy a  pedagogického sboru se daří stále navyšovat počty studentů, kteří mají o uvedené studijní obory opravdový zájem a tak se škola řadí mezi významné instituce dnešního společenského života v našem městečku.

Naše škola připravila pro toto významné výročí řadu akcí – setkání absolventů školy, pedagogického sboru, kulturních programů, shromáždění, sportovních akcí apod. Vzhledem k situaci v souvislosti s koronovirovou nákazou jsme byli nuceni tyto připravované akce zrušit a počkat na příznivější období. Věříme, že se nám ještě podaří některé společné akce uskutečnit -  třeba v podzimním období.

Městská střední odborná škola v Kloboukách u Brna v rámci 100. výročí svého založení vydává ALMANACH, ve kterém je výstižně zdokumentovaná historie školy, galerie ředitelů školy od jejího založení, reportáže a vzpomínky absolventů a pamětníků. Nedílnou součástí jsou seznamy všech pracovníků školy od roku 1921, pracovníků školního statku v Martinicích, absolventů školy od roku 1921 až po současnost. Novinkou a zajímavou rubrikou jsou historické fotografie absolventů a pedagogů.

Almanach je v prodeji za 150,- Kč v kanceláři školy. U vchodu školy si můžete prohlédnout i pamětní desku věnovanou Ing. Josefu Moravovi, ve vestibulu Výstavu k výročí školy a galerii ředitelů školy – zazvoňte a přijďte -  na naší škole jste vždy vítáni. Almanach je taktéž  k dostání v  Městské knihovně v Kloboukách.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 674x