Že žena do traktoru nepatří?

Žáci a žákyně MěSOŠ se pravidelně a moc rádi zúčastňují soutěží v orbě a v jízdě traktorem. Součástí výuky v oboru Agropodnikání je předmět Motorová vozidla, ve kterém se učí jízdě traktorem a pracím s ním spojených.

Tato aktivita láká nejenom chlapce tohoto oboru, ale i dívky. Dnes tedy již neplatí dříve často vyřknutá slova, že žena do traktoru nepatří. Toto nám potvrdila žákyně Alena Měřínská ze 4. ročníku, která získala na soutěži v Jízdě zručnosti traktorem s vlekem 2. místo. Tato soutěž se konala na začátku října 2020 v prostorách SŠ a ZŠ Tišnov pod záštitou Zemědělského svazu ČR a v rámci projektu Zemědělství žije! Byla regionálním kolem pro Jihomoravský, Zlínský kraj a kraj Vysočina. Z chlapců se zúčastnil soutěže Radim Lengál ze 4. ročníku, který se umístil na krásném 6. místě.

Traktor

Soutěžící museli s traktorem a pětitunovým dvounápravovým přívěsem absolvovat průjezd pravoúhlou zatáčkou, zajet k rampě a zastavit s určitou přesností, zacouvat bezchybně do garáže a ukázkově zvládnout osmičku a průjezd slalomem. Žáci 4. ročníku uplatnili všechny svoje dovednosti, získané při výuce v naší autoškole a zvládli celou soutěžní trasu bez jakýchkoli problémů.

Druhou soutěží s traktorem, jež jsme se zúčastnili, byla Krajská soutěž v orbě, která se konala na konci září 2020 na Střední odborné škole Znojmo s podporou Jihomoravského kraje, Města Znojma a Agrární komory. Z naší školy soutěžili žáci Radim Lengál ze 4. ročníku a Patrik Havlíček ze 3. ročníku. Ti se snažili co nejlépe zorat v daném čase zadaný úsek.

Traktor

Hodnotila se kvalita rozpichu orby, skladu orby, kde brázdy musí být složeny do roviny, tak aby nevznikl převýšený nebo snížený sklad. Záleží také na hloubce, kde je každý centimetr navíc ohodnocen mínusovými body, zaorávání a vyorávání pluhu a provedení poslední brázdy. Také je hodnoceno celkové provedení orby, na kterém mohli soutěžící získat nejvíce bodů ze všech hodnocených částí.

Chlapci předvedli kvalitní práci. Patrik se umístil na 6. místě a Radim za ním. Celkem soutěžilo 22 žáků středních škol z Jihomoravského kraje. Orba je základní způsob zpracování půdy a má nenahraditelný význam. Posiluje vztah lidí k půdě do budoucna a pomáhá k jejímu udržování v takové podobě, jak ji známe. V dnešní době nesmí být lidem lhostejné, jak se s půdou zachází, proto tímto směrem vedeme i své žáky.

Všem žákům, kteří se zúčastnili soutěží děkujeme. Gratulujeme k umístění a přejeme hodně štěstí do dalších soutěží, které je v budoucnu čekají.

Autoři: Ing. Barbora Uvírová, Ing. František Koráb

Foto: Michaela Lesáková A4, Radim Lengál A4

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 983x