Prezenční výuka

 Zahájení prezenční výuky


Ode dne 24. května 2021 je v České republice opět spuštěna prezenční výuka i ve středních školách. Vzhledem k tomu, že se tento termín shoduje s termínem státních maturit a nejsme schopni personálně zabezpečit prezenční výuku a zároveň organizaci státních maturit bylo v plánu poskytovat po tyto dny vzdělání dálkovou formou (přizpůsobit tomu rozvrh). Bohužel toto není z právního hlediska možné, tudíž tímto oznamuji, že vyhlašuji pro dny 24. května a 25. května 2021 dva dny ředitelského volna, které se týkají žáků 1. - 3. ročníků školy.


Prezenční výuka na naší škole tedy začne až 26. května 2021 a to podle standardního rozvrhu s tím, že první vyučovací hodina bude vyhrazena na testování žáků, které bude probíhat v čase 7:30 – 8:50 v prostorách školní tělocvičny - v tento den tedy vstupujete do školy zadním vchodem u tělocvičny, dle následujícího rozpisu:

7:30(začátek testování) - 7:50(konec testování) = Žáci prvních ročníků

7:50(začátek testování) - 8:10(konec testování)  = Žáci druhých ročníků

8:10(začátek testování) - 8:30(konec testování) = Žáci třetích ročníků

8:30 je nejzažší čas začátku testování posledních žáků, kteří se opozdí. Dodržujte prosím vyhrazené časy, ať vše probíhá bez komplikací. Je možné se dostavit i v jiný čas, než vyhrazený ( myšleno dostavit se dříve, ne později !). Je třeba však počkat před vchodem do tělocvičny a čekat na výzvu pedagogického dozoru.

Testování bude provedeno antigenním testem (tak jako probíhalo již v předchozích týdnech při konzultacích). Je potřeba brát v úvahu, že doba provedení jednoho testu trvá asi 20 minut, proto prosím o spolupráci. Po provedeném negativním testu, odcházíte dvorem do budovy školy se přezout a vyčkat do učebny na své vyučující, kteří s vámi zahájí výuku od druhé vyučovací hodiny. Testování bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí stejným způsobem (až na tuto výjimku, kdy je to středa). Žáci, kteří nebudou testováni 26. května (platí i pro následující týdny, kdy bude hromadné testování v pondělí) a dostaví se některý jiný následující den v týdnu jsou povinni nahlásit ihned při příchodu do budovy se již při vchodu do budovy školy=hlavní vchod (přidělenému pracovníkovi) a podstoupí testování zde. V takovém případě opět počítejte s tím, že výsledek testu trvá cca 20 minut, dojděte do školy s předstihem před vaší vyučovací hodinou (tedy nejpozději v případě první vyučovací hodiny 7:40). Zároveň žádám, pokud je to možné, aby tito žáci svůj úmysl jít do školy v jiný než „testovací den“, aby tuto skutečnost oznámili svému TU s předstihem, pomůže nám to v organizaci.


Ve společných prostorách školy je nutno se pohybovat s ochranou nosu a úst se stupňem ochrany nejméně FFP2, tedy respirátor/nanorouška (bez výdechového ventilu). Opět platí povinnost desinfekce již při vstupu do budovy školy a poté při vstupu do třídy. Doporučuje se časté větrání a nevytváření zbytečně velkých skupin – dbejte tedy na to i během samotného testování.


Vyzývám dále všechny, kteří vykazují projevy respiračního onemocnění + doprovodných projevů (teplota, kašel… ) aby zůstali přímo doma, jelikož nebudou moci být účastni na prezenční výuce. Pokud by někdo odmítl testování, má na to právo, v takovém případě však bude poučen o důsledcích svého rozhodnutí písemně poučením žáka, který se neúčastní prezenční výuky (viz. formulář) 

 

Domov mládeže + školní jidelna: Provoz zahájen dnem 26. května 2021

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1914x