Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Bližší informace www.novamaturita.cz


Část společná (státní), povinná pro všechny obory

 • český jazyk a literatura (komplexní zkouška tj. písemná práce, didaktický test a dílčí ústní zkouška)
 • cizí jazyk (komplexní zkouška tj. písemná práce, didaktický test a dílčí ústní zkouška)
  nebo matematika (didaktický test)

Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žáci uspět u obou povinných zkoušek.

Část profilová (školní)

Ředitel školy v souladu s RVP a ŠVP, prováděcím předpisem a s § 79, odst. 3 školského zákona určuje pro žáky Městské střední odborné školy poprvé maturující v roce 2018 tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek. Předměty jsou označeny zkratkami podle rozvrhu.

Zkoušky a předměty jsou platné pro školní rok 2018/2019 pro jarní i podzimní zkušební období. Profilová (školní) část maturitní zkoušky pro jednotlivé obory.


Agropodnikání

a) povinné zkoušky

 • Ekonomika – ústní, obsahuje části učiva z předmětu EKO
 • Zemědělské předměty – ústní, obsahuje části učiva z předmětů PRO, CHO, CHK, OCR, ROV
 • Maturitní práce s obhajobou – obsahuje části učiva PRO, CHO

b) nepovinné zkoušky

 • Biologie a ekologie – ústní, obsahuje části učiva z předmětu BIE
 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Informatika v ekonomice

a) povinné zkoušky

 • Informačně technologické předměty – ústní, obsahuje části učiva z předmětů UVT, OPS, PSÍ, HAR
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje části učiva z předmětů APS, GRA, PAL, WET

b) nepovinné zkoušky

 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Obchodní akademie

a) povinné zkoušky

 • Ekonomika – ústní, obsahuje části učiva z předmětu EKO, MAN, MAR, PRA, DAN
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje části učiva z předmětů EKO, PEK, UCE, DAN

b) nepovinné zkoušky

 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Výhled obsahu zkoušek v následujících letech

V následujících školních letech by se obsah maturitních zkoušek všech tří oborů neměl zásadně měnit až do školního roku 2020/21. Od roku 2021/22 platí nařízení vlády, kdy se součástí povinných předmětů společné částí (u všech námi vyučovaných oborů ) stává matematika. Žák tedy koná povinně zkoušku ze tří předmětů.


Časový harmonogram pro 4. ročníky

Týden od 23. dubna – 26. dubna 2019

 • Třídy O4+I4 – učební praxe (přesný rozpis bude ve změnách rozvrhu)
 • Třída A4 – výuka dle rozvrhu (sledujte změny)
 • 26. 4. – závěrečná klasifikační porada pro 4. ročníky

Týden od 29. dubna – 3. května 2019

 • 29. 4. - poslední zvonění + informace o výsledcích klasifikační porady
 • 30. 4. - studijní volno
 • 1. 5. - státní svátek
 • 2. 5. - didaktické testy pro všechny obory
  • Matematika: 8:00 – 10:20
  • Anglický jazyk: 13:00 – 15:10
  • Dostavte se nejméně 15 minut před začátkem zkoušky!
 • 3. 5. - didaktický test
  • Český jazyk a literatura: 8:00 – 9:40
  • Dostavte se nejméně 15 minut před začátkem zkoušky!

Týden od 6. května – 10. května 2019

 • 6. 5. - 7. 5.
  • Třída A4 – praxe v podnicích
  • Třídy O4, I4 – individuální konzultace k maturitní zkoušce (po domluvě)
 • 8.5. - státní svátek
 • 9. 5. - 10. 5.
  • Třída A4 – praxe v podnicích
  • Třídy O4+I4 - praktická maturitní zkouška
  • Začíná v 8:00 losováním čísla tématu, je potřeba se opět dostavit nejméně 15 minut předem!
  • Místo zkoušky (učebna) bude ještě upřesněno
 • 10. 5.
  • Všechny třídy - seznámení s časovým harmonogramem pro ústní část maturitní zkoušky – bude na vývěsce v budově školy

Týden od 13. května – 17. května 2019

 • Všechny třídy – studijní volno („svatý týden“)

Týden od 20. května – 24. května 2019

 • Ústní část maturitní zkoušky dle harmonogramu

Týden od 27. Května – 31. Května 2019

Slavnostní předání maturitních vysvědčení – konkrétní den a čas bude upřesněn

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 543x