Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování:

 • První pololetí: pondělí 3. září 2018 až čtvrtek 31. ledna 2019
 • Druhé pololetí: pátek 1. února 2019 až pátek 28. června 2019

Období prázdnin a státních svátků:

 • Podzimní prázdniny: pondělí 29. října až úterý 30. října
 • Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince až středa 2. ledna, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna
 • Pololetní prázdniny: pátek 1. února
 • Jarní prázdniny: pondělí 11. února až neděle 17. února
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna (pátek 19. dubna je svátek)
 • Hlavní prázdniny: sobota 29. června až neděle 1. září
 • Státní svátky: pátek 28. září,eděle 28. října, sobota 17. listopadu, úterý 1. ledna, pondělí velikonoční 22. dubna, středa 1. května, středa 8. května, pátek 5. července, sobota 6. července

Pedagogické porady pracovní

 • orientační termíny: 16.10.,11.12., 26.2.,28.5.

Pedagogické porady klasifikační: 

 • první  čtvrtletí - 14,00 hod – úterý 13. listopadu
 • první pololetí - 14,00 hod – úterý 29. ledna
 • třetí čtvrtletí - 14,00 hod – úterý 2. dubna
 • závěr. 4.ročník - 14,00 hod – pondělí 29. dubna
 • závěr. 1R-3R - 13,00 hod – úterý 25. června

Schůze rodičů

 • úterý 18. září – 17,00 hod – pouze 1R
 • úterý 13. listopadu – 16,15 – 17,45 hod
 • úterý 8. ledna – 16,15 – 17,45 hod
 • úterý 2. dubna – 16,15 – 17,45 hod

Den otevřených dveří

 • druhý čtvrtek v listopadu, tj. 8. listopadu
 • sobota 8. prosince 8:00 – 12:00 hod
 • celý leden a únor 2019, po telefonní domluvě

Přijímací řízení, první kolo

 • pravděpodobně 12. a 19. dubna 2019 – vyhlásí MŠMT

Ples

 • pátek 8. února 2019 –  začátek 20:00 hodin

Další důležité termíny a informace

 • Termíny praxí určuje příloha Plánu práce „Plán praxe“ – termín zpracování: 31. 8. 2018 zodpovídá vedoucí učitel praxe Ing. Koráb.
 • Adaptační kurz  –  3. – 5. 9. – pro studenty 1. ročníků, zodpovídají TU 1R
 • Sportovní kurz –  10. – 14. září      –  Chorvatsko, zodpovídá Mgr. Vávra
 • Lyžařský výcvikový kurz (LVK) – vhodné termíny: 18. 2. – 15. 3. Zúčastní se ho žáci I. + II. ročníku. Termín upřesní Mgr. Lukáš Vávra do říjnové porady.
 • Sportovní den koncem června od 9:00 – 14:00 hodin – termín 26. a 27. 6.
 • Řidičské zkoušky – v letošním roce proběhnou ve 2. ročníku v červnu, doporučený termín – v době praxí (praxe může být prodloužena o den zkoušky) a ve 3. ročníku oboru agropodnikání v 38. týdnu (v době ústních maturit). Upřesní učitel předmětu motorová vozidla.
 • Školní akademie – studentský den – pátek 21. prosince – oslava dne studentstva – (tradiční den v režii studentů 3. ročníků, akci organizuje studentská samospráva. Pokud by nebyl zájem ze strany studentů – proběhne normální výuka). Pedagogický dohled nad organizací – zodpovídají třídní učitelé 3. ročníků.
 • Exkurze se uskutečňují především za účelem poznání problému, místa, vztahů, reálného života z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů či oblastí odborné přípravy tak, aby s tímto poznáním mohli žáci dále pracovat ve výuce, zejména v projektových týdnech nebo jim toto poznání rozšiřovalo a doplňovalo celkový přehled. Uskuteční se jenom plně obsazené akce. Vedoucí exkurzí objednávají pouze předem schválené a finančně zajištěné akce. Schválené exkurze se stávají součástí plánu školy, ZŘ je zanese do celoročního plánu.
 • Termín pro odevzdání maturitních prací – do konce února 2019.

Maturitní zkoušky

Termín                           třída            státní maturity.                               profilová část (školní)

2.5. – 3. 5. a 6. 5. 2019*) A4, I4, O4  písemná ČJL, ANG/NĚM/MAT    není

 1. a 10. 5. 2019 I4                nejsou                                            praktická I4
 2. a 10. 5. 2019  O4              nejsou                                            praktická O4

maturitní práce             A4              nejsou                                            praktická A4

 1. a 21. 5. 2019   A4                    x                                                obhajoba MP
 2. – 24. 5. 2019   A4               ústní ČJL, ANG                            ústní EKO, ZEM
 3. – 23. 5. 2019  I4                ústní ČJL, ANG/NĚM                  ústní ITE
 4. a 21. 5. 2019        O4             ústní ČJL, ANG                            ústní EKO

Termíny označené *) mohou být upřesněny po vyhlášení termínů maturit CERMATEM.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 636x