Nábytkářství

Kód: 33–41–L/01, 4letý maturitní obor, denní forma studia

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblasti dřevařství, nábytkářství, čalounictví. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, technolog ve výrobním provozu nebo jako operátor ve všech oblastech výroby.

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Absolvent připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe.

ŠVP Nábytkářství – učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Český jazyk a komunikace 2 2 2 2 8
Literární a estetické vzdělávání 2 2 2 2 8
Seminář z českého jazyka       1 1
Anglický jazyk 4 4 4 3 15
Odborný anglický jazyk     1   1
Dějepis 2       2
Občanský a společenskovědní základ 2 2     4
Matematika 4 3 3 3 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 2 2     4
Fyzika 3       3
Základy přírodních věd   3     3
Ekonomika     2   2
Daňová evidence     1   1
Konstrukce   2 2 2 6
Stavební truhlářství     2   2
Odborné kreslení 2       2
Tvorba interieru       2 2
Technologie 1 2 2 3 8
Materiály 1 1     2
Stroje a zařízení   2   2 4
Čalounictví     2   2
Odborný výcvik 8 8 8 8 32
Volitelné vyučovací předměty          
Seminář z anglického jazyka       2 2
Seminář z matematiky       2 2
Počet vyučovacích hodin týdně  35 35 33 32 135
Nepovinné vyučovací předměty          
 Jezdectví 2 2 2 2 8
Robotika 2 2 2 2 8

Poznámky:

Škola v daném oboru vyučuje jeden cizí jazyk – anglický. Je to jazyk, ze kterého bude žák skládat povinnou maturitní zkoušku ve společné části maturity.

Dělení žáků do skupin je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP s předpisy MŠMT pro dělení tříd.

Přehled využití týdnů ve školním roce pro Nábytkářství

Náplň týdne: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4 . ročník
vyučování dle rozpisu 32 32 32 28
adaptační/sportovní kurz 1/0 0/1(0) 1 0
odborná a učební praxe 0/0 2/2*) 2/2*) 0/0
projektový týden 1 1 0 1
časová rezerva 7 4 4 5
celkem týdnů 40 40 40 36

Praxe:

  • *) Druhý ročník – odborná praxe ve výrobním podniku: 2 týdny odborná (bloková provozní).
  • *) Třetí ročník – odborná praxe ve výrobním podniku: 2 týdny odborná (bloková provozní).
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 142875x